Новини 2021

Уведомление за обратно изкупуване на акции на Биоиасис АД през м. декември Уведомление за обратно изкупуване на акции на Биоиасис АД през м. ноември Уведомление за обратно изкупуване на акции на Биоиасис АД през м. октомври Уведомление за обратно изкупуване

Финансови отчети за 2020

Годишен финансов отчет за 2020 г Междинен отчет за четвърто тримесечие на 2020 г. Междинен отчет за трето тримесечие на 2020 г. Междинен отчет за второ тримесечие на 2020 г. Междинен отчет за първо тримесечие на 2020 г.

Новини 2020

Уведомление за обратно изкупуване на акции на Биоиасис АД през м. декември 2020 г. Уведомление за обратно изкупуване на акции на Биоиасис АД през м. ноември 2020 г. Уведомление за обратно изкупуване на акции на Биоиасис АД през м. октомври