Новини 2023

Предложение от „Биоиасис“ АД за записване на емисия облигации Уведомление до КФН 04.04.2023 Уведомление за обратно изкупуване на акции на Биоиасис АД през м. февруари 2023 Уведомление за обратно изкупуване на акции на Биоиасис АД през м. януари 2023

Финансови отчети 2022

Годишен финансов отчет за 2022 г. Междинен отчет за четвърто тримесечие на 2022 г. Междинен отчет за трето тримесечие на 2022 г. Междинен отчет за второ тримесечие на 2022 г. Междинен отчет за първо тримесечие на 2022 г.

Новини 2022

Уведомление за обратно изкупуване на акции на Биоиасис АД през м. декември 2022 Уведомление за обратно изкупуване на акции на Биоиасис АД през м. ноември 2022 Уведомление за обратно изкупуване на акции на Биоиасис АД през м. октомври 2022 Уведомление