Новини 2021

Уведомление за обратно изкупуване на акции на Биоиасис АД през м. март Уведомление за обратно изкупуване на акции на Биоиасис АД през м. февруари Уведомление за обратно изкупуване на акции на Биоиасис АД през м. януари

Новини 2020

Уведомление за обратно изкупуване на акции на Биоиасис АД през м. декември 2020 г. Уведомление за обратно изкупуване на акции на Биоиасис АД през м. ноември 2020 г. Уведомление за обратно изкупуване на акции на Биоиасис АД през м. октомври