Новини 2022

Уведомление за обратно изкупуване на акции на Биоиасис АД през м. ноември 2022 Уведомление за обратно изкупуване на акции на Биоиасис АД през м. октомври 2022 Уведомление за обратно изкупуване на акции на Биоиасис АД през м. септември 2022 Уведомление

Финансови отчети 2021

Годишен финансов отчет за 2021 г. Междинен отчет за четвърто тримесечие на 2021 г. Междинен отчет за трето тримесечие на 2021 г. Междинен отчет за второ тримесечие на 2021 г. Междинен отчет за първо тримесечие на 2021 г.