Новини 2020

Уведомление за обратно изкупуване на акции на Биоиасис АД през м. октомври 2020 г. Уведомление за обратно изкупуване на акции на Биоиасис АД през м. септември 2020 г. Уведомление за обратно изкупуване на акции на Биоиасис АД през м. август

АКТУАЛИЗИРАНА ПОКАНА СЪГЛАСНО ЧЛ. 115, АЛ. 7 ОТ ЗППЦК ЗА СВИКВАНЕ НА РЕДОВНОТО ПРИСЪСТВЕНО ЗАСЕДАНИЕ

АКТУАЛИЗИРАНА ПОКАНА СЪГЛАСНО ЧЛ. 115, АЛ. 7 ОТ ЗППЦК ЗА СВИКВАНЕ НА РЕДОВНОТО ПРИСЪСТВЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА „БИОИАСИС” АД – гр.София Съветът на директорите на “БИОИАСИС” АД – гр.София на основание разпоредбите на чл. 223, ал.

Редовно годишно общо събрание на акционерите 2013

Протокол на Мандатна комисия Протокол от Общото събрание Уведомление   ПОКАНА И ДНЕВЕН РЕД Годишен доклад за дейността – 2012 Одиторски доклад 2012 Финансов отчет 2012 Отчет за дейността на Директор за връзка с инвеститорите Доклад Одит Комитет 2012 Писмени Материали

Новини 2015

2015 Обратно изкупени акции декември Обратно изкупени акции ноември Обратно изкупени акции октомври Обратно изкупени акции септември Обратно изкупени акции август Обратно изкупени акции юли Обратно изкупени акции юни Обратно изкупени акции май На 28.05.2015 се проведе редовното събрание на