Финансови отчети 2022

Годишен финансов отчет за 2022 г. Междинен отчет за четвърто тримесечие на 2022 г. Междинен отчет за трето тримесечие на 2022 г. Междинен отчет за второ тримесечие на 2022 г. Междинен отчет за първо тримесечие на 2022 г.

Новини 2022

Уведомление за обратно изкупуване на акции на Биоиасис АД през м. декември 2022 Уведомление за обратно изкупуване на акции на Биоиасис АД през м. ноември 2022 Уведомление за обратно изкупуване на акции на Биоиасис АД през м. октомври 2022 Уведомление

Финансови отчети 2021

Годишен финансов отчет за 2021 г. Междинен отчет за четвърто тримесечие на 2021 г. Междинен отчет за трето тримесечие на 2021 г. Междинен отчет за второ тримесечие на 2021 г. Междинен отчет за първо тримесечие на 2021 г.

Новини 2021

Уведомление за обратно изкупуване на акции на Биоиасис АД през м. декември Уведомление за обратно изкупуване на акции на Биоиасис АД през м. ноември Уведомление за обратно изкупуване на акции на Биоиасис АД през м. октомври Уведомление за обратно изкупуване

Финансови отчети за 2020

Годишен финансов отчет за 2020 г Междинен отчет за четвърто тримесечие на 2020 г. Междинен отчет за трето тримесечие на 2020 г. Междинен отчет за второ тримесечие на 2020 г. Междинен отчет за първо тримесечие на 2020 г.