АКТУАЛИЗИРАНА ПОКАНА СЪГЛАСНО ЧЛ. 115, АЛ. 7 ОТ ЗППЦК ЗА СВИКВАНЕ НА РЕДОВНОТО ПРИСЪСТВЕНО ЗАСЕДАНИЕ

АКТУАЛИЗИРАНА ПОКАНА СЪГЛАСНО ЧЛ. 115, АЛ. 7 ОТ ЗППЦК ЗА СВИКВАНЕ НА РЕДОВНОТО ПРИСЪСТВЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА „БИОИАСИС” АД – гр.София Съветът на директорите на “БИОИАСИС” АД – гр.София на основание разпоредбите на чл. 223, ал.

Редовно годишно общо събрание на акционерите 2013

Протокол на Мандатна комисия Протокол от Общото събрание Уведомление   ПОКАНА И ДНЕВЕН РЕД Годишен доклад за дейността – 2012 Одиторски доклад 2012 Финансов отчет 2012 Отчет за дейността на Директор за връзка с инвеститорите Доклад Одит Комитет 2012 Писмени Материали

Новини 2015

2015 Обратно изкупени акции декември Обратно изкупени акции ноември Обратно изкупени акции октомври Обратно изкупени акции септември Обратно изкупени акции август Обратно изкупени акции юли Обратно изкупени акции юни Обратно изкупени акции май На 28.05.2015 се проведе редовното събрание на

Новини 2016

2016 Обратно изкупени акции декември Обратно изкупени акции ноември Сключен нов договор по ЗОП с УМБАЛ „Свети Георги“ Пловдив Обратно изкупени акции октомври В раздел „Financial Results“ са публикувани междинните отчети на дружеството за третото тримесечие на 2016 г. Обратно изкупени акции

Новини 2017

2017 Обратно изкупени акции декември Обратно изкупени акции ноември Обратно изкупени акции октомври В раздел „Financial Results“ са публикувани междинните отчети на дружеството за третото тримесечие на 2017 г. Обратно изкупени акции септември Обратно изкупени акции август Обратно изкупени акции

Новини 2018

2018 Междинен финансов отчет към 31.12.2018 г. 04.01.2019 Становище на СД относно търговото предложение Търгово предложение Уведомление Обратно изкупени акции декември 21.12.18 Уведомление 19.12.18 Уведомление 17.12.18 Извънредно ОСА Протокол решения 29.11.18 Извънредно ОСА протокол мандатна комисия Обратно изкупени акции ноември

Новини 2014

2014 Обратно изкупени акции Декември Обратно изкупени акции НоемвриОбратно изкупени акции ОктомвриОбратно изкупени акции СептемвриОбратно изкупени акции АвгустОбратно изкупени акции ЮлиОбратно изкупени акции Юни27.06 – Спечелен търг в болница НКБОбратно изкупени акции Май На 16.06.2014 ще се проведе Общо събрание

Новини 2019

Уведомление за обратно изкупуване на акции на Биоиасис АД към 31.10.2019 г. Уведомление за обратно изкупуване на акции на Биоиасис АД към 31.09.2019 г. Уведомление за обратно изкупуване на акции на Биоиасис АД към 31.08.2019 г. Уведомление за обратно изкупуване