Уведомление за обратно изкупуване на акции на Биоиасис АД към 31.10.2019 г.
Уведомление за обратно изкупуване на акции на Биоиасис АД към 31.09.2019 г.
Уведомление за обратно изкупуване на акции на Биоиасис АД към 31.08.2019 г.
Уведомление за обратно изкупуване на акции на Биоиасис АД към 31.07.2019 г.
Уведомление за обратно изкупуване на акции на Биоиасис АД към 31.06.2019 г.
Вътрешна информация Биоиасис – ХЦ
Уведомление КФН
Уведомление за обратно изкупуване на акции на Биоиасис АД към 31.05.2019 г.

Уведомление за обратно изкупени акции – април 2019 г.

Уведомление за резултатите от търгово предложение

Уведомление за обратно изкупени акции – март 2019 г.

Годишен Финансов отчет за 2018 г.

Становище на СД на Биоиасис АД относно коригирано търгово предложение

Уведомление по чл.151, ал.4 от ЗППЦК относно коригирано търгово предложение

Коригирано търгово предложение

Уведомление за обратно изкупени акции – февруари 2019

Становище на СД на Биоиасис АД относно търгово предложение

Уведомление по чл.151, ал.4 от  ЗППЦК относно търгово предложение

Търгово Предложение

Новини 2019