Новини 2023

Уведомление за лихвено плащане по емисия на облигации Проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа Договор за изпълнение на функцията „Довереник на облигационерите“ Предложение от „Биоиасис“ АД за записване на емисия облигации Уведомление до КФН 04.04.2023

Новини 2022

Уведомление за обратно изкупуване на акции на Биоиасис АД през м. декември 2022 Уведомление за обратно изкупуване на акции на Биоиасис АД през м. ноември 2022 Уведомление за обратно изкупуване на акции на Биоиасис АД през м. октомври 2022 Уведомление

Новини 2021

Уведомление за обратно изкупуване на акции на Биоиасис АД през м. декември Уведомление за обратно изкупуване на акции на Биоиасис АД през м. ноември Уведомление за обратно изкупуване на акции на Биоиасис АД през м. октомври Уведомление за обратно изкупуване

Новини 2020

Уведомление за обратно изкупуване на акции на Биоиасис АД през м. декември 2020 г. Уведомление за обратно изкупуване на акции на Биоиасис АД през м. ноември 2020 г. Уведомление за обратно изкупуване на акции на Биоиасис АД през м. октомври

Новини 2015

2015 Обратно изкупени акции декември Обратно изкупени акции ноември Обратно изкупени акции октомври Обратно изкупени акции септември Обратно изкупени акции август Обратно изкупени акции юли Обратно изкупени акции юни Обратно изкупени акции май На 28.05.2015 се проведе редовното събрание на

Новини 2016

2016 Обратно изкупени акции декември Обратно изкупени акции ноември Сключен нов договор по ЗОП с УМБАЛ „Свети Георги“ Пловдив Обратно изкупени акции октомври В раздел „Financial Results“ са публикувани междинните отчети на дружеството за третото тримесечие на 2016 г. Обратно изкупени акции

Новини 2017

2017 Обратно изкупени акции декември Обратно изкупени акции ноември Обратно изкупени акции октомври В раздел „Financial Results“ са публикувани междинните отчети на дружеството за третото тримесечие на 2017 г. Обратно изкупени акции септември Обратно изкупени акции август Обратно изкупени акции