Финансови отчети 2022

Годишен финансов отчет за 2022 г. Междинен отчет за четвърто тримесечие на 2022 г. Междинен отчет за трето тримесечие на 2022 г. Междинен отчет за второ тримесечие на 2022 г. Междинен отчет за първо тримесечие на 2022 г.

Финансови отчети 2021

Годишен финансов отчет за 2021 г. Междинен отчет за четвърто тримесечие на 2021 г. Междинен отчет за трето тримесечие на 2021 г. Междинен отчет за второ тримесечие на 2021 г. Междинен отчет за първо тримесечие на 2021 г.

Финансови отчети за 2020

Годишен финансов отчет за 2020 г Междинен отчет за четвърто тримесечие на 2020 г. Междинен отчет за трето тримесечие на 2020 г. Междинен отчет за второ тримесечие на 2020 г. Междинен отчет за първо тримесечие на 2020 г.