Редовно годишно общо събрание на акционерите 2014

Протокол на мандатна комисия Протокол Общо Събрание Списък на акционерите и представителите ПОКАНА ОСА BIOA 2013 Auditor Report BIOA 2013 ГФО MSS BG BIOA 2013 Годишен Доклад СД Политика на възнагражденията Доклад по политиката на възнаграждения Годишен доклад за дейността