Редовно годишно общо събрание на акционерите 2016

Протокол ОСА – 31.5.2016 Протокол Мандатна комисия Уведомление Важни решения Списък акционери Нова покана ОСА Протокол СД Свикване на ОСА на нова дата – 31.5.2016 ПОКАНА ОСА Доклад на независимия одитор ГФО 2015 MSS BG Пояснителни бележки ГФО 2015 Политика

Редовно годишно общо събрание на акционерите 2015

ПОКАНА ОСА Доклад на независимия одитор ГФО 2014 MSS BG Годишен Доклад СД 2014 Политика на възнагражденията Доклад по политиката на възнаграждения 2014 Годишен доклад за дейността 2014 Доклад ДВИ 2014 Доклад Одит Комитет 2014 Образец на пълномощно за гласуване

Редовно годишно общо събрание на акционерите 2014

Протокол на мандатна комисия Протокол Общо Събрание Списък на акционерите и представителите ПОКАНА ОСА BIOA 2013 Auditor Report BIOA 2013 ГФО MSS BG BIOA 2013 Годишен Доклад СД Политика на възнагражденията Доклад по политиката на възнаграждения Годишен доклад за дейността