На 27.06.2017 г. от 15:00ч. в гр. София, ул. Три уши № 6, ет. 2, офис 6 се проведе редовното годишно събрание на акционерите. По-важните взети решения можете да видите тук

Протокол ОСА

Протокол Комисия кворум

Списък акционери

Всички писмени материали за предстоящото Общо събрание можете да свалите от тук

Редовно годишно общо събрание на акционерите 27.06.2017 г.