Уведомление за лихвено плащане по емисия на облигации
Проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа
Договор за изпълнение на функцията „Довереник на облигационерите“
Предложение от „Биоиасис“ АД за записване на емисия облигации
Уведомление до КФН 04.04.2023
Уведомление за обратно изкупуване на акции м. декември 2023 г.
Уведомление за обратно изкупуване на акции м. ноември 2023 г.
Уведомление за обратно изкупуване на акции м. октомври 2023 г.
Уведомление за обратно изкупуване на акции м. септември 2023 г.
Уведомление за обратно изкупуване на акции м. август 2023 г.
Уведомление за обратно изкупуване на акции м. юли 2023 г.
Уведомление за обратно изкупуване на акции м. юни 2023 г.
Уведомление за обратно изкупуване на акции м. май 2023 г.
Уведомление за обратно изкупуване на акции м. април 2023 г.
Уведомление за обратно изкупуване на акции м. март 2023 г.
Уведомление за обратно изкупуване на акции м. февруари 2023 г.
Уведомление за обратно изкупуване на акции м. януари 2023 г.

Новини 2023