Уведомление за обратно изкупуване на акции на Биоиасис АД през м. декември 2022
Уведомление за обратно изкупуване на акции на Биоиасис АД през м. ноември 2022
Уведомление за обратно изкупуване на акции на Биоиасис АД през м. октомври 2022
Уведомление за обратно изкупуване на акции на Биоиасис АД през м. септември 2022
Уведомление за обратно изкупуване на акции на Биоиасис АД през м. август 2022
Уведомление за обратно изкупуване на акции на Биоиасис АД през м. юли 2022
Уведомление за обратно изкупуване на акции на Биоиасис АД през м. юни 2022
Уведомление за обратно изкупуване на акции на Биоиасис АД през м. май 2022
Уведомление за обратно изкупуване на акции на Биоиасис АД през м. април 2022
Уведомление за обратно изкупуване на акции на Биоиасис АД през м. март 2022
Уведомление за обратно изкупуване на акции на Биоиасис АД през м. февруари 2022
Уведомление за обратно изкупуване на акции на Биоиасис АД през м. януари 2022

Новини 2022