Уведомление за обратно изкупуване на акции на Биоиасис АД през м. декември 2020 г.


Уведомление за обратно изкупуване на акции на Биоиасис АД през м. ноември 2020 г.


Уведомление за обратно изкупуване на акции на Биоиасис АД през м. октомври 2020 г.


Уведомление за обратно изкупуване на акции на Биоиасис АД през м. септември 2020 г.


Уведомление за обратно изкупуване на акции на Биоиасис АД през м. август 2020 г.


Уведомление за обратно изкупуване на акции на Биоиасис АД през м. юли 2020 г.


Уведомление за обратно изкупуване на акции на Биоиасис АД през м. юни 2020 г.


Уведомление за обратно изкупуване на акции на Биоиасис АД през м. май 2020 г.


Уведомление за обратно изкупуване на акции на Биоиасис АД през м. април 2020 г.


Уведомление за обратно изкупуване на акции на Биоиасис АД през м. март 2020 г.


Уведомление за обратно изкупуване на акции на Биоиасис АД към 29.02.2020


Уведомление за обратно изкупуване на акции на Биоиасис АД към 31.01.2020


Уведомление за обратно изкупуване на акции на Биоиасис АД към 31.12.2019


Новини 2020